Βασιλικό διάταγμα 31/1/72

ΒΔ 31-01-1972: Περί καθορισμού περιοχών Νήσου Ρόδου δια την εφαρμογή του συστήματος ελεύθερης δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 31-01-1972: Περί καθορισμού περιοχών Νήσου Ρόδου δια την εφαρμογή του συστήματος ελεύθερης δόμησης, (ΦΕΚ 40/Δ/1972), 22-02-1972.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών και του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως (ΦΕΚ 95/Α/1968), ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 περί τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών διατάξεων (ΦΕΚ 103/Α/1969) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1007/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), το υπ' αριθμόν 506059/08-07-1971 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ως και την υπ' αριθμόν 13/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εν Αθήναις, τη 31-01-1972.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.