Βασιλικό διάταγμα 31/1/72 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός τμήματος της νήσου Ρόδου, του περικλειόμενου υπό ερυθράς γραμμής, καθορίζονται οι περιοχές Αφάντου και Φαληρακίου εμπίπτουσες εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Αφάντου και Καλυφών (αντιστοίχως), ως εμφαίνονται εις το, υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού, θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Ε/649/1972 πράξεως αυτού, σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα, υπό κλίμακα 1:50.000, ούτινος συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύονται μετά του παρόντος, δι' ας έχει εφαρμογήν το κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών και του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως (ΦΕΚ 95/Α/1968), ως τούτο τροποποιήθηκε δια των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 περί τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών διατάξεων (ΦΕΚ 103/Α/1969) και του άρθρου 4 του αυτού ως άνω αναγκαστικού νόμου σύστημα της ελευθέρας δομήσεως, αποκλειόμενης της εφαρμογής του συστήματος τούτου επί του λοιπού ως άνω τμήματος.

 

bd.31.1.72.1Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.