Βασιλικό διάταγμα 5/12/72

ΒΔ 05-12-1972: Περί τροποποιήσεως του από 23-09-1972 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος περί εγκατάστασης προς παραθερισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 05-12-1972: Περί τροποποιήσεως του από 23-09-1972 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος περί εγκατάστασης προς παραθερισμό, (ΦΕΚ 336/Δ/1972), 06-12-1972.

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 14, 17 και 85Α αυτού, όπως και την υπ' αριθμόν 762/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον ημέτερο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 05-12-1972

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1032/Δ/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.