Βασιλικό διάταγμα 5/12/72 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 4 του από 23-09-1972 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος περί εγκαταστάσεως προς παραθερισμό (ΦΕΚ 259/Δ/1972) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 09-03-1973.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1032/Δ/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.