Βασιλικό διάταγμα 7/8/1967

ΒΔ 07-08-1967: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 30/1965 (ΦΕΚ 9/Α/1964) περί τροποποιήσεως εν μέρει του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 252/Α/1959)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 07-08-1967: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 30/1965 (ΦΕΚ 9/Α/1964) περί τροποποιήσεως εν μέρει του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 252/Α/1959), (ΦΕΚ 104/Α/1967), 22-08-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών

 

2. Το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος της 25-11-1929 περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ 421/Α/1929)

 

3. Την υπ' αριθμόν 344/1967 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,

 

με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημόσιων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος 30/1965 (ΦΕΚ 9/Α/1964) περί τροποποιήσεως εν μέρει του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 252/Α/1959), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 2

 

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος το από 26-08-1936 βασιλικό διάταγμα περί τηρήσεως προκηπίου προ των οικοδομών των ανεγειρομένων εκατέρωθεν των Εθνικών επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών (ΦΕΚ 392/Α/1936) ισχύει μόνον επί δημοτικών ή κοινοτικών οδών ως επίσης και επί των επαρχιακών οδών των Νομών Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Νήσων και Νομού Πειραιώς, Νήσων Βορείων Σποράδων, Σκύρου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλόννησου, Δωδεκανήσου πλην της Νήσου Ρόδου και Ιονίων νήσων πλην της νήσου Κερκύρας.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Κέρκυρα τη 07-08-1967.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.