Βασιλικό διάταγμα 7/11/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δι' οικόπεδα του συνεχούς οικοδομικού συστήματος 70% της όλης επιφανείας του οικοπέδου.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προστίθεται ακόλουθο εδάφιο γ':

 

{Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων α' και β' εφαρμόζονται και επί των γωνιαίων οικοπέδων περί ων το εδάφιο ο της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του παρόντος, έστω και αν το εν ή αμφότερα τα πρόσωπα αυτών υπολείπονται μεν του ελαχίστου προσώπου αρτίου οικοπέδου ουχί όμως και των 4 m.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως αυτή προστέθηκε με το από 05-10-1965 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 148/Δ/1965), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Εις οικόπεδα έχοντα περισσότερους προσόψεις επί οδών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, εφ' ων ισχύουν διάφορα ποσοστά καλύψεως το αυτόν όμως σύστημα δομήσεως, εφαρμόζεται ως ποσοστόν καλύψεως του όλου οικοπέδου το μείζον τοιούτον. Εφ' όσον όμως επί των ως άνω οικοπέδων εφαρμόζονται εφ' εκάστης προσόψεως διάφορα συστήματα δομήσεως ως ποσοστόν καλύψεως του όλου οικοπέδου εφαρμόζεται ο μέσος όρος των διαφόρων ποσοστών καλύψεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.