Βασιλικό διάταγμα 7/11/68 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 3 ελάχιστες αποστάσεις των πλαγίων και οπισθίων οικοδομήσιμων ορίων από των αντιστοίχων ορίων του οικοπέδου ισχύουν δια ύψος κτιρίου μη υπερβαίνον τα 9 m μετρούμενο από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους των οικοδομών (άρθρο 30).

 

Δια μεγαλύτερο τυχόν επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου οι ως άνω ελάχιστες αποστάσεις αυξάνονται κατά την αναλογία των 0,30 m ανά 1 m επί πλέον των 9 m ύψος κτιρίου (μετρούμενο από της νομίμου ως άνω αφετηρίας του κτιρίου) εφαρμόζονται δε από της στάθμης του εδάφους.

 

β) Όπου δι' ειδικών διατάξεων επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 και στην περίπτωση της επομένης παραγράφου 6 η μείωση ή και η κατάργηση των πλαγίων ή και οπισθίων ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων του ασυνεχούς μικτού και πανταχόθεν ελεύθερου συστήματος δομήσεως προς εξασφάλιση ορισμένων ελαχίστων διαστάσεων του κτιρίου, αυτή ισχύει δι' ολόκληρο το ύψος του κτιρίου, επιτρεπομένης της εφαρμογής και επί των ομόρων οικοπέδων και επί ίσου μήκους αντιστοίχου πλαγίας όψεως οικοδομής των αυτών όρων δομήσεως των εφαρμοζομένων κατά τις αντίστοιχες πλευρές των κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων οικοπέδων που οικοδομούνται, τηρουμένου πάντως του επιτρεπομένου ποσοστού καλύψεως και του μεγίστου συντελεστή δόμησης αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.