Βασιλικό διάταγμα 7/3/70b

ΒΔ 07-03-1970: Περί τροποποιήσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανέγερσης οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 07-03-1970: Περί τροποποιήσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανέγερσης οικοδομών, (ΦΕΚ 50/Δ/1970), 18-03-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 14 και 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδόντες την υπ' αριθμόν 2903/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) και την υπ' αριθμόν 125/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανέγερσης οικοδομών, ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Επιτρέπεται όπως επί του αυτού γηπέδου ανεγείρονται περισσότερες της μιας, αλλά επί της αυτής σειράς, κυρίες οικοδομές απέχουσες από μεν των πλαγίων ορίων του γηπέδου 5 m, απ' αλλήλων δε απόσταση διπλασία της υπό του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, καθοριζομένης ελαχίστης αποστάσεως των οικοδομών του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος από των ορίων του οικοπέδου (άρθρο 19, παράγραφοι 3 και 4 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού).}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 07-03-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.