Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Ύδρευση, αποθήκες νερού, φρέατα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν διελεύσεως σωλήνα υδρεύσεως δια των κατά το άρθρο 50 τοίχων εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 63.

 

2. Οι εντός των οικιών ή παρ' αυτές οποιεσδήποτε αποθήκες ύδατος (στέρνες, ντεπόζιτα, καζάνια κ.λ.π.) πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένα ή, εν εναντία περιπτώσει, τα ανοίγματα αυτών να καλύπτονται δια λεπτού μετάλλινου πλέγματος, που δεν οξειδώνεται, προς παρεμπόδιση της εισόδου των κωνώπων.

 

Εις περίπτωσιν μεγάλων ανοικτών δεξαμενών ευρισκομένων εις κήπους εξοχικών οικοδομών επιβάλλεται ή τήρησις των δια την κωνωποκτονία, ενδεδειγμένων μέτρων.

 

3. Τα φρέατα πρέπει να κατασκευάζονται εις θέσεις και κατά τρόπον που να προστατεύει, κατά το δυνατόν, από μολύνσεως το ύδωρ αυτών, της Αρχής δυναμένης να επιβάλει εκάστοτε τα αναγκαία μέτρα, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, προς αποσόβηση του κινδύνου υγιεινής ή στατικής ασφαλείας. Η Αρχή δικαιούται να απαγόρευση την χρήσιν ή και να αχρήστευση φρέατα των όποιων το ύδωρ είναι επικίνδυνο δια την δημόσια υγείαν μετά γνώμη της αρμοδίας υγειονομικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.