Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Εγκαταστάσεις για μέσου ξένων ιδιοκτησιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν αποκλείεται υπό του παρόντος η εγκατάστασις αποχετεύσεως ομβρίων, ακαθάρτων και οιωνδήποτε οικιακών υδάτων ή παροχής ύδατος, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου ή απαγωγής καπνών δια μέσου ξένης Ιδιοκτησίας, εφόσον τηρούνται οι δια την κατασκευήν και την λειτουργία των τοιούτων εγκαταστάσεων διατάξεις του παρόντος και οι ειδικές τυχόν περί των εγκαταστάσεων τούτων ισχύουσες τοιαύτες.

 

Οι σχετικές δουλείες και ή άρσις των εγκαταστάσεων του των διέπονται υπό των άρθρων 75 και 77, ο δε τρόπος συνάψεως τυχόν συμφωνίας μεταξύ των γειτόνων υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του παρόντος Κανονισμού.        

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.