Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Θέση των διαχωριστικών περιφραγμάτων και τοίχων προστασίας των πρανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα περιφράγματα τοποθετούνται εκατέρωθεν του κοινού ορίου εξ ημισείας επ αμφοτέρων των ιδιοκτησιών. Πάντως όμως αυτός που ανεγείρει το περίφραγμα δεν δικαιούται να καταλάβει εκ της γειτονικής Ιδιοκτησίας πλέον των 0,25 m δια λιθόδμητο ή πλέον των 0,16 m δια οπτοπλινθόδμητο περίφραγμα, υποχρεούμενος όπως καταβάλει εξ ολοκλήρου εκ της ίδιας αυτού ιδιοκτησίας παν επί πλέον τυχόν απαιτούμενον πάχος περιφράγματος.

 

2. Οι τοίχοι αντιστηρίξεως γαιών κατά τα κοινά όρια των οικοπέδων τοποθετούνται, ούτως ώστε κατά την στέψη αυτών να κείνται εξ ημισείας εκατέρωθεν του κοινού ορίου. Δύναται τουλάχιστον, με τη συγκατάθεση των ομόρων ιδιοκτητών, να διαταχθούν αυτοί και άλλως.

 

3. Οιαδήποτε περιφράγματα ή τοίχοι εκ των ανωτέρω κατά το πρόσωπον του οικοπέδου, τοποθετούνται εξ ολοκλήρου εντός αυτού, πλην τυχόν διαπλατύνσεως της θεμελιώσεως (άρθρο 38) και εν επαφή προς την ρυμοτομική γραμμή.

 

4. Ως περιφράγματα θεωρούνται από της απόψεως των κανόνων που διέπουν αυτά και περιορισμών καθ' οιοιδήποτε απλοί τοίχοι εντός των οικοπέδων ή επί των ορίων αυτών (διαχωριστικοί τοίχοι κλειστής αυλής κ.λ.π.), εφόσον αυτοί δεν αποτελούν στοιχείον οικοδομής, ήτοι πλευρά διαμερίσματος αυτής ή βοηθητικού παραρτήματος ή τουλάχιστον χρησιμοποιήσιμου υπόστεγου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.