Βασιλικό διάταγμα 9/8/55c

ΒΔ 09-08-1955: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης και των όρων δομήσεως των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 09-05-1955: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης και των όρων δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 229/Α/1955), 25-08-1955.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων, τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων και δη της παράγραφος 8 του άρθρου 1 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 49/1955 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, την υπ' αριθμόν 40/1955 γνωμοδότηση της κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 Επιτροπής, την υπ' αριθμόν 349/1955 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Οικισμού ως και την υπ' αριθμόν 399/1955 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον αυτόν επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργό αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 09-08-1955.

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.