Νόμος 1416/84 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, επιχορηγούνται κάθε έτος δήμοι ή κοινότητες, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς και τα κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για σκοπούς και δραστηριότητες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η επιχορήγηση αυτή αποτελεί τακτικό έσοδο και καλύπτει ανάγκες λειτουργίας, απόκτησης οικοπέδων, κατασκευής των εγκαταστάσεων και αγοράς αναγκαίου εξοπλισμού.

 

2. Το προσωπικό των κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία τους υπάγεται:

 

α) το μόνιμο, στις διατάξεις του πρώτου μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981 και

β) των ειδικών θέσεων και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις διατάξεις του τρίτου μέρους του παραπάνω νόμου.

 

3. Οικογενειακοί βοηθοί διορίζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προτιμούνται αυτοί που έχουν προϋπηρεσία με τέτοια ειδικότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.