Νόμος 1428/84

Ν1428/1984: Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1428/1984: Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 43/Α/1984), 11-04-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Δικαίωμα εκμετάλλευσης

Άρθρο 3: Καθορισμός λατομικών περιοχών

Άρθρο 4: Έργο Επιτροπής

Άρθρο 5: Εκμίσθωση Δημόσιων λατομείων

Άρθρο 6: Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης με σύμβαση μίσθωσης

Άρθρο 7: Βεβαίωση και διάθεση εσόδων

Άρθρο 8: Εκμετάλλευση λατομείων

Άρθρο 9: Άδεια εκμετάλλευσης

Άρθρο 10: Απαγόρευση εκμίσθωσης ή χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης

Άρθρο 11: Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης - Μονομερής λύση σύμβασης

Άρθρο 12: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή

Άρθρο 14: Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιβλέποντος

Άρθρο 15: Εποπτεία και έλεγχος εκμετάλλευσης

Άρθρο 16: Κυρώσεις για παράνομη εκμετάλλευση

Άρθρο 17: Ένδικα μέσα

Άρθρο 18: Αναπροσαρμογή προστίμων

Άρθρο 19: Ειδικό τέλος

Άρθρο 20: Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-04-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.