Νόμος 1473/84 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Διατάξεις που καταργούνται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος καταργούνται:

 

α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 75/1975 (ΦΕΚ 138/Α/1975).

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1160/1981.

 

γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961). Εξαιρετικά, οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν για τις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, στις περιπτώσεις που ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σ αυτές, υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955.

 

δ) Οι διατάξεις της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4169/1961, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3843/1958 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3843/1958. Εξαιρετικά οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν

 

α)α) για τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α/1953), καθώς και στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος αναπροσαρμογή του συντελεστή φορολογίας καθαρών κερδών που ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και

β)β) για τα εισοδήματα των νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος και τα οποία έχουν υποχρέωση από τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν να υποβάλλουν δηλώσεις μέχρι την 31-12-1984.

 

Από τα ποσά που εισπράττονται για κύριο φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01-01-1984 και μετά, ποσοστό δώδεκα τα εκατό (12%) αποδίδεται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης αυτού του εσόδου στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

ε) Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4444/1964 (ΦΕΚ 221/Α/1964) και της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 4171/1961.

 

στ) Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983.

 

ζ) Οι διατάξεις των άρθρων 25 παράγραφος 3, 26, 27 παράγραφος 1, 43 παράγραφος 2 και 55 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973.

 

η) Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου 1249/1982.

 

θ) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 1249/1982.

 

ι) Οι διατάξεις της περίπτωσης ι της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 1165/1918.

 

ι)α) οι διατάξεις των άρθρων 113 έως και 124 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939.

 

ι)β) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3829/1958 (ΦΕΚ 126/Α/1958) από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 24 του παρόντος.

 

ι)γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.