Νόμος 1475/84 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων μπορεί με απόφασή του να καθορίζει ότι το δικαίωμα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ορυκτών και του λατομικού δικαιώματος, εφόσον το γεωθερμικό δυναμικό έχει ιδιαίτερη σημασία για την εθνική οικονομία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ύστερα από γνωμοδότηση το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, μπορεί να περιορίζεται η έκταση εκμισθωμένου γεωθερμικού πεδίου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή άλλους αναγόμενους σε ορθολογική εκμετάλλευση γειτονικού γεωθερμικού πεδίου ή χαμηλού ρυθμού αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού του εκμισθωμένου πεδίου, σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του μισθωτή και τα διεθνώς κρατούντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.