Νόμος 1475/84 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1280/1982, που αφορούν την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νόμου 669/1977, όπως παρακάτω:

 

{1. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, εκτός από αυτά της νήσου Θήρας, μέχρι 31-08-1988, χωρίς να υπόκεινται οι εκμεταλλευτές τους στις κυρώσεις του άρθρου 11 του νόμου 669/1977, με την προϋπόθεση ότι τα λατομεία αυτά λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 669/1977 και εξακολουθούσαν να λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος των νόμων [Ν] 1280/1982 και 1475/1984 και για τα οποία οι εκμεταλλευτές τους έχουν υποβάλει αιτήσεις μέχρι 11-09-1984 για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και δεν έχουν εκδοθεί σχετικές απορριπτικές αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

2. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1280/1982, αφ' ης δημοσιεύτηκε.

 

Ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων μπορεί να προβεί σε αναγκαστική μίσθωση των αργούντων λατομείων της Θήρας σε φορέα ο οποίος θα αναλάβει τα έργα αποκατάστασης του χώρου αυτών με όρους που θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

 

Όλα τα έργα αποκατάστασης όλων των ορυχείων της Θήρας θα περατωθούν εντός 2 ετών από της ισχύος του παρόντος.

 

Με υπουργική απόφαση μπορεί να παραταθεί το ως άνω χρονικό διάστημα για ένα και μόνο χρόνο, εφ' όσον κριθεί ότι η παράταση είναι επιβεβλημένη για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.