Νόμος 1491/84 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Σχέση νομάρχη με διανομαρχιακές υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1235/1982 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Οι προϊστάμενοι του διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών υποχρεούνται να ενημερώνουν κάθε φορά τον αρμόδιο νομάρχη για όλα τα έργα που προγραμματίζουν και εκτελούν μέσα στην περιφέρειά του. Ο νομάρχης μπορεί, όταν το κρίνει απαραίτητο, να καλεί τους παραπάνω προϊσταμένους και στις συνεδριάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου, για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων.}

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3200/1955 και μετά τη λέξη υπάλληλο προστίθεται η φράση ή στον προϊστάμενο ή και σε ανώτερο υπάλληλο της αρμόδιας διανομαρχιακής υπηρεσίας της έδρας του νομού.

 

3. Στο άρθρο 7 του νόμου 3200/1955 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. Επίσης, με απόφαση του μπορεί να αναθέσει στους υπαλλήλους του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξουσία να υπογράψουν με εντολή νομάρχη αποφάσεις, έγγραφα και άλλες πράξεις που αφορούν τις υποθέσεις που τους αναθέτει. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος ή ο ανώτερος υπάλληλος της διανομαρχιακής υπηρεσίας ενεργεί ως όργανο της νομαρχίας.}

 

4. Η τήρηση του ωραρίου εργασίας όλων των διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών, η χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών, καθώς και η έγκριση κίνησης εκτός έδρας των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών ανήκουν στην αρμοδιότητα του νομάρχη της έδρας τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.