Νόμος 3200/55 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη και εισήγησις προς τον Νομάρχη των υποθέσεων της αρμοδιότητος του ανήκει εις τον εν τη έδρα της Νομαρχίας προϊσταμένων της οικείας υπηρεσίας ή εν ανυπαρξία τοιαύτης εις δημόσιον υπάλληλο ή στον προϊστάμενο ή και σε ανώτερο υπάλληλο της αρμόδιας διανομαρχιακής υπηρεσίας της έδρας του νομού οριζόμενο εκάστοτε υπό του Νομάρχου. Ο Νομάρχης δύναται να αναθέτει δι' αποφάσεως του την μελέτη και εισήγηση υποθέσεων εις και Επιθεωρητές, ως και να ορίζει επί περισσότερων εν τη έδρα της Νομαρχίας προϊσταμένων οικείων υπηρεσιών τον εξ αυτών ασκήσοντα τα καθήκοντα ταύτα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984).

 

2. Η κατά την προηγουμένη παράγραφο υπηρεσία εκτελείται υποχρεωτικώς υπό των ανωτέρω υπαλλήλων παραλλήλως προς τα λοιπά καθήκοντα των.

 

3. Οι κατά την παράγραφο 1 υπάλληλοι είναι συνυπεύθυνοι μετά του Νομάρχου δια τις κατ' εισήγηση αυτών ενεργείας τού Νομάρχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.