Νόμος 1491/84 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ποινικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα έτος και με χρηματική ποινή έως τριακόσιες χιλιάδες δραχμές. Η χρηματική ποινή μπορεί να αυξηθεί έως ένα εκατομμύριο αν χρησιμοποιήθηκαν ανεξίτηλες ουσίες.

 

2. Οι παραβάτες των λοιπών διατάξεων του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 τιμωρούνται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή και με χρηματική ποινή ως εκατό χιλιάδες δραχμές. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται όσοι επικολλούν έντυπα ή διενεργούν διαφημιστικές πράξεις σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εφόσον δεν έχουν διατεθεί σ' αυτούς από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.

 

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και του άρθρου 9, τιμωρούνται με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική ποινή έως τριακόσιες χιλιάδες δραχμές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 του Βασιλικού Διατάγματος 24-09/20-10-1958 (ΦΕΚ 71/Α/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980).

 

4. Οι ποινές των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται εφόσον δεν προβλέπονται αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

 

5. Με φυλάκιση έως 6 μήνες και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο τιμωρούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι, οι διαχειριστές και οι διαφημιστές, αν διαθέσουν χώρους του άρθρου 6 αυτού του νόμου κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4. Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού αφαιρείται επίσης η άδεια του διαφημιστή μέχρι ένα χρόνο.

 

6. Τα ποσά από τις χρηματικές ποινές των προηγούμενων παραγράφων αποδίδονται στο δήμο ή την κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου έχει τελεσθεί η παράβαση και χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.