Νόμος 2946/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-01-2002 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7, 8 και 9 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 

2. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Με τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 3 καταργείται η παράγραφος 8 του άρθρου 18 του νόμου 2130/1993.

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984), διαγράφονται οι λέξεις: καθώς και κάθε διαφήμιση από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου καταργείται από 01-01-2002. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του νόμου 1416/1984, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

5. Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτόν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.