Νόμος 1772/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδειες οικοδομής για τις οποίες είχε υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι 18-01-1988 σχετική αίτηση με όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις για έκδοση οικοδομικής αδείας ή προέλεγχο, βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 παράγραφος 1, 9 παράγραφος 3 και 14 του νόμου 1577/1985, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 2,50 m από τα όρια του όμορου οικοπέδου μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ειδικώς αιτιολογημένης.

 

2. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι και την 18-01-1988 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 παράγραφος 1, 9 παράγραφος 3 και 14 του νόμου 1577/1985, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή αναθεωρούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου 1 δύναται να εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

 

3. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθμούς 233/3/1988 με θέμα Παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1/Β/1988), 1250/130/1988 με θέμα Αναστολή οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 35/Δ/1988), καθώς και η 20600/1083/1988 με θέμα Παράταση ισχύος της υπ' αριθμόν 1250/130/1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 35/Δ/1988). Η ισχύς της απόφασης αυτής λήγει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 110 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εκδίδονται με πρόταση και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

 

5. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987) διαγράφονται οι τελευταίες λέξεις και κωμοπόλεις και εν συνεχεία προστίθενται τα εξής:

 

{τμήματα (γειτονιές) πόλεων ή οικισμών με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, πολυκατοικίες με περισσότερα από 30 διαμερίσματα, ειδικά κτίρια, εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με περισσότερα από 50 σημεία λήψεως και σε περισσότερα από ένα κτίρια του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου. Η άδεια αυτή είναι αναγκαία για την έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της μελέτης εγκατάστασης κεντρικής κεραίας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.