Νόμος 1914/90 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Επιτροπή κώδικα πτωχευτικού δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συνιστάται επταμελής ειδική επιτροπή για να συντάξει κώδικα πτωχευτικού δικαίου, αποτελούμενη από:}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. έναν ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουργό και ένα νομικό σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 1892/1990 προστίθεται περίπτωση δ', η οποία έχει ως εξής:

 

{δ. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών με ειδική ενημέρωση σε θέματα εφαρμογής του πτωχευτικού δικαίου, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.