Νόμος 2218/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Νομαρχιακή περίοδος - Εκλογή οργάνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νομάρχη και των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια ταυτόχρονα με τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους και εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Οι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επικράτεια. Η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές αυτές αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Κατά τη διάρκειά της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Η εγκατάσταση του νομάρχη και των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου, από την εκλογή, έτους και η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους. Αν έως την ημέρα εγκατάστασης δεν έχει επικυρωθεί τελεσίδικα η εκλογή, η εγκατάσταση γίνεται την 11η προ μεσημβρίας ώρα της 10ης ημέρας από την επικύρωση των αποτελεσμάτων της εκλογής. Η θητεία των παλαιών αρχών παρατείνεται ώσπου να αναλάβουν οι νέες.

 

3. Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι δημότες εκλογείς των δήμων και των κοινοτήτων, που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση, τη στέρηση, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, τις κυρώσεις για τη μη άσκησή του, καθώς και για τους εκλογικούς καταλόγους ισχύουν οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας.

 

4. Εκλογείς κοινοτήτων, που τις διάφορες εποχές του χρόνου αλλάζουν ομαδικά διαμονή, είτε μέσα στην περιφέρεια της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είτε στην περιφέρεια άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή στην κοινότητα που διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας και ψηφίζουν τους συνδυασμούς και υποψηφίους συμβούλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι γραμμένοι, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 353/1993 (ΦΕΚ 152/Α/1993) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

 

5. Νομάρχης και μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών.

 

Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπεται η μεταδημότευση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένος ο υποψήφιος χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.