Νόμος 2229/94 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων ή μελετών που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2, της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, που προστίθενται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, χωρίς διαγωνισμό, μετά δίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

3. (καταργήθηκε).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998).

 

4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτό, καθώς και το προεδρικό διάταγμα 487/1991 (ΦΕΚ 177/Α/1991) καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.