Νόμος 2238/94 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Επιβράβευση ειλικρίνειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 73 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 101. Για τον καθορισμό του ποσού που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 73, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος φόρος, που αναλογεί στα μη διανεμόμενα κέρδη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο καταργήθηκε από την περίπτωση 7 του άρθρου 1 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.