Νόμος 2459/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από τη φορολογία εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται οι διατάξεις:

 

1. Του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).

 

2. Του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2238/1994.

 

3. Της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2238/1994.

 

4. Της περίπτωσης ε' του άρθρου 18 του νόμου 2238/1994.

 

5. Της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου 2238/1994.

 

6. Των περιπτώσεων β' εκτός αυτών που αναφέρονται στην απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων του Αγίου Όρους και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του νόμου 2238/1994.

 

7. Του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 112 του νόμου 2238/1994.

 

8. Της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 2238/1994.

 

9. Της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 2238/1994.

 

10. Της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994.

 

11. Της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994.

 

12. Της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994.

 

13. Της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994.

 

14. Της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994.

 

15. Του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου 2238/1994.

 

16. Του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1303/1972 (ΦΕΚ 221/Α/1972) και της παραγράφου 12 του άρθρου 131 του νόμου [Ν] 419/1976 (ΦΕΚ 221/Α/1976).

 

17. Των περιπτώσεων η' και ι' της παραγράφου 9 του άρθρου 51 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 

18. Της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 159/Α/1994).

 

19. Της παραγράφου 2 του άρθρου 43, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 44, του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 45 και της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984).

 

20. Της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970).

 

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 225 του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980) απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των αποκλειστικά αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ισχύει μόνο γι' αυτές που ασχολούνται με την ύδρευση, την αποχέτευση και με την διαχείριση απορριμμάτων καθώς και τηλεθέρμανσης.

 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως και 7, καθώς και του προηγούμενου εδαφίου αυτού του άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01-01-1996, των παραγράφων 8 έως και 18 από 01-01-1997 και των παραγράφων 19 και 20 για ισολογισμούς που κλείνουν 31-12-1996 και μετά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.