Νόμος 2323/95 - Άρθρο 7e

Άρθρο 7Ε


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας συνιστάται Επιτροπή, με τον ίδιο ως πρόεδρο, που εδρεύει στην έδρα της κάθε περιφέρειας και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο:

 

α) κάθε υπηρεσίας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (τομέας εμπορίου),

β) της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

γ) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του κάθε νομού,

δ) κάθε επιμελητηρίου των νομών,

ε) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

στ) της πανελλαδικής ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών,

ζ) κάθε εμπορικού συλλόγου των πρωτευουσών των νομών και

η) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του κάθε νομού.

 

Έργο της Επιτροπής είναι:

 

α) η παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών και η εισήγηση στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία τους,

 

β) η εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας της πραγματοποίησης σχετικών ερευνών, σεμιναρίων και διαφημιστικών ενεργειών και

 

γ) η εισήγηση για τον καθορισμό του προβλεπόμενου ημερήσιου χρηματικού δικαιώματος που καταβάλλουν οι πωλητές των λαϊκών αγορών, επαγγελματίες και παραγωγοί, κατά περιφέρεια.

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες και υποβάλλει τις αποφάσεις της στον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.