Νόμος 2414/96

Ν2414/1996: Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2414/1996: Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 135/Α/1996), 25-06-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Νομική μορφή των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 3: Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο

Άρθρο 4: Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησής του

Άρθρο 5: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7: Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 8: Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις των δημόσιων επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές

Άρθρο 10: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 11: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Άρθρο 24: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-06-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.