Νόμος 2443/96 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 15 ποσοστό 75% και το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του ίδιου άρθρου ποσοστό έναρξης ισχύος των τροποποιουμένων διατάξεων, σε 60% και 40% αντίστοιχα.

 

2. Οι προθεσμίες των διατάξεων των παραγράφων 12, 17 και 20 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 παρατείνονται μέχρι 31-05-1997.

 

3. Ποσά φόρου που καταβλήθηκαν από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 51 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) και της παραγράφου 17 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 για ποσοστό πετρελαίου κίνησης μεγαλύτερο του 60% συμψηφίζονται και τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται με τη διαδικασία της επιστροφής των αχρεωστήτων καταβληθέντων.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Μερίσματα που έχουν καταβληθεί στους άνω υπαλλήλους από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης για το εκτός υπηρεσίας χρονικό διάστημα που αναγνωρίστηκε ως συντάξιμο δεν επιστρέφονται από αυτούς.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυε ως εξής:

 

{1. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Οι διατάξεις που αφορούν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολό τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.