Νόμος 2465/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ταξινόμηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των μεταχειρισμένων, με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και λεωφορείων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόννων, πριν από τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη Χώρα μας. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο υπόψη τεχνικός έλεγχος των παραπάνω κατηγοριών αυτοκινήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.