Νόμος 2557/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εικαστική πολιτική - Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ιδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με έδρα την Αθήνα και Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

β. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που στο εξής θα αποκαλούνται Μουσεία, λειτουργούν χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος. Οι επωνυμίες των Μουσείων μπορεί, όπου είναι αναγκαίο, να μεταφράζονται πιστά σε ξένη γλώσσα και να προστίθενται σε αυτές ο προσδιορισμός Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

 

γ. Στους σκοπούς των ιδρυόμενων Μουσείων περιλαμβάνονται:

 

α)α) η διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία ανήκουν στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης και έργων διαφόρων τάσεων της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, ελληνικής και ξένης με πρωτοποριακό και πειραματικό χαρακτήρα.

β)β) η προαγωγή της αισθητικής καλλιέργειας και της καλλιτεχνικής παιδείας του κοινού,

γ)γ) η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας,

δ)δ) η εξυπηρέτηση της εξειδίκευσης στη μουσειολογία ιστορικών και θεωρητικών της τέχνης.

 

Οι σκοποί των Μουσείων εκπληρώνονται ιδίως με:

 

Ι. Τη συγκρότηση συλλογών ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχεδίων και χαρακτικών, φωτογραφίας, βίντεο τέχνης και έργων τέχνης με σύγχρονα οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα σπανίων εκδόσεων τέχνης, αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού και άλλων συναφών αντικειμένων.

ΙΙ. Τη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές.

ΙΙΙ. Την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.

IV. Την έκθεση σε μόνιμη βάση των συλλογών, σύμφωνα με επιστημονικές μεθοδολογίες.

V. Την έρευνα και δημοσίευση μελετών, βιβλίων και καταλόγων σχετικών με τις συλλογές ή τις εκθέσεις.

VI. Τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συν-διοργάνωση με έγκυρα Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

VII. Τη δημιουργία νέων έργων μετά από παραγγελία

VIII. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια για μαθητές, ξεναγήσεις, σεμινάρια εκπαιδευτικών, έκδοση εντύπων και CD-ROM για το κοινό, για την υποστήριξη, την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων δια-καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα αυτοτελώς ή σε συν-διοργάνωση με έγκυρους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΙΧ. Τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών αρχείων και πάσης φύσεως τεκμηρίων που αφορούν την ιστορία της μοντέρνας τέχνης του 20ου αιώνα και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Χ . Την ίδρυση βιβλιοθήκης ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και μουσειολογίας και το συνεχή εμπλουτισμό της, καθώς και τη διασύνδεσή της με διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα.

ΧΙ. Την οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης.

ΧΙΙ. Την οργάνωση εργαστηρίων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων τέχνης (ιδίως βίντεο, ψηφιακές εικόνες) με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

XIII. Την οργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιμελητών μουσείων σύγχρονης τέχνης.

XIV. Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.

XV. Την υπεκμίσθωση χώρων του ακινήτου στο οποίο εδρεύει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η υπεκμίσθωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά αποκλειστικά τους χώρους του υπογείου, του φουαγιέ (ισόγειο), του χώρου περιοδικών εκθέσεων (ισόγειο), του αμφιθεάτρου (ημιόροφος), της επισκέψιμης οροφής με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, καθώς και τους χώρους του εστιατορίου (4ος όροφος) και του αναψυκτηρίου (ισόγειο).

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται η ιδιαίτερη κατεύθυνση των δύο μουσείων σε σχέση με τις συλλογές τους και το πρόγραμμα απόκτησης νέων έργων που καταρτίζουν.

 

δ. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του πρώην εργοστασίου ΥΦΑΝΕΤ, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που παραχωρήθηκε στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, για να εξυπηρετήσει ειδικά τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Μουσείου. Στο Μουσείο μεταβιβάζονται εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση τα σχετικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997.

 

Τα καλλιτεχνικά έργα και ο κάθε είδους τεχνολογικός εξοπλισμός, που αποκτήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 για λογαριασμό του Μουσείου, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτού.

 

Με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και του Υπουργείου Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συνεργασία των δύο Μουσείων και τους ειδικότερους καλλιτεχνικούς και μουσειολογικούς προσανατολισμούς τους. Στο πλαίσιο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης λειτουργεί και τμήμα βιομηχανικού σχεδίου. Η σχέση μεταξύ του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, όπως ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο, αφορά και ζητήματα μουσειακής προβολής βιομηχανικού σχεδίου.

 

ε. Όργανα Διοίκησης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής.

 

α)α. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μουσείων είναι εννεαμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από προσωπικότητες των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών, αναγνωρισμένου κύρους και από έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης διορίζεται ως μέλος και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Μουσείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Μουσείο δικαστικό και εξώδικα, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

 

Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Μουσείου κατά περίπτωση στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί ο Διευθυντής του Μουσείου που μετέχει στις συνεδριάσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε ειδικές περιπτώσεις εισηγείται ο Πρόεδρος μόνος του ή με τη σύμπραξη μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου.

 

Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Πολιτισμού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Μουσείου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του Μουσείου, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και της εικαστικής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του Μουσείου, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό του Μουσείου, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νομιμότητας και απολογισμού του έργου του Διευθυντή.

 

β)β. Ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει τον Διευθυντή του Μουσείου με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής του Μουσείου πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Μουσειολογία ή Ιστορία ή Θεωρία της Τέχνης ή Αισθητική ή Πολιτιστική Διοίκηση και Διαχείριση της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής, δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και γνώση δύο γλωσσών από τις ακόλουθες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική και ρωσική.

 

Οι αποδοχές του Διευθυντή του Μουσείου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Στη θέση του Διευθυντή του Μουσείου μπορεί να διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.

 

Ο Διευθυντής του Μουσείου:

 

Ι. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού, ασκεί δε επιπλέον αρμοδιότητες που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Μουσείου.

II. Σχεδιάζει το σύνολο του επιστημονικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου και, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, μεριμνά για την πραγματοποίηση του.

III. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου με αγορές, καθώς και την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, κληροδοσιών, παραχωρήσεων και με άλλους νόμιμους τρόπους.

IV. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το επιστημονικό, διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό του Μουσείου.

V. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό του Μουσείου και υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισμό του έργου του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου.

VI. Ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό του Μουσείου.

 

στ. οι πόροι των Μουσείων είναι:

 

Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.

IV. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.

V. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.

VI. Έσοδα από τα εισιτήρια και τις εκδόσεις του Μουσείου και λοιπών εκδοτικών οίκων, αφισών, αναμνηστικών αντικειμένων, πωλήσεων κυλικείου.

VII. Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων.

VIΙΙ. Έσοδα από διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΙΧ. Έσοδα από την υπεκμίσθωση χώρων του ακινήτου στο οποίο εδρεύει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

X. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

 

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, ορίζεται τριμελής εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Μουσείου. Η θητεία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αμοιβή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

η. Η διαχειριστική χρήση των Μουσείων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας.

 

θ. Τα Μουσεία απολαμβάνουν όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 

ι. Επιτρέπεται η αγορά έργων τέχνης, από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, χωρίς περιορισμούς ως προς το ύψος της δαπάνης ή τήρησης άλλων διατυπώσεων.

 

Η αγορά έργων τέχνης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθυντή.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Διευθυντή μπορεί να ορίζει ειδικούς Έλληνες ή ξένους επιστήμονες πραγματογνώμονες για την εξέταση της γνησιότητας ή την αποτίμηση προσφερόμενων ή αγοραζόμενων έργων. Η αμοιβή των πραγματογνωμόνων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ι)α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών οικονομικών και Πολιτισμού, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Μουσείων . Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για κάθε Μουσείο προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου, όπως η διάρθρωση των Υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου υπουργού.

 

Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψή από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ωρομισθίων κατά το νόμο 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας των Μουσείων.

 

ι)β. Σε κάθε Μουσείο συνιστώνται αυτοτελή τμήματα με την ονομασία Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, που ανήκουν οργανικά και λειτουργούν στο πλαίσιο των Μουσείων. Με τον εσωτερικό κανονισμό του προηγούμενου εδαφίου ι)α' ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων αυτών, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του τμήματος (που φέρει τον τίτλο Διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης) και του Διευθυντή του Μουσείου, σε σχέση με αυτά. Στους σκοπούς των Κέντρων Σύγχρονης Τέχνης περιλαμβάνεται η παρουσίαση, τεκμηρίωση και ενίσχυση της εργασίας του σύγχρονου ελληνικού και ξένου καλλιτεχνικού δυναμικού, καθώς και η ενημέρωση του ελληνικού κοινού για την πολλαπλότητα των σύγχρονων πνευματικών αναζητήσεων, γλωσσών και μορφών έκφρασης παγκοσμίως. Οι σκοποί αυτοί εκπληρώνονται μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των Μουσείων και ιδίως με:

 

α)α) την παραγωγή και διοργάνωση θεματικών εκθέσεων, που έχουν αντικείμενο την παρουσίαση θεωρητικών ερμηνειών και προτάσεων του κόσμου της σύγχρονης τέχνης από Έλληνες και ξένους θεωρητικούς,

β)β) τη διοργάνωση ατομικών εκθέσεων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, είτε αναδρομικού χαρακτήρα είτε με την παραγωγή και παρουσίαση ανέκδοτων και πρωτότυπων έργων,

γ)γ) την πλαισίωση των εκθέσεων με διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές διαφανειών, βίντεο και άλλων μέσων με αντικείμενο τη διερεύνηση της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών κ.λ.π.

 

Ο προϊστάμενος του τμήματος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Διευθυντή του Μουσείου, με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο προϊστάμενος του τμήματος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για το Διευθυντή του Μουσείου. Οι αποδοχές του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Πολιτισμού.

 

Στη θέση αυτή μπορεί να διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/2008), με το άρθρο 57 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 68 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/2018).

 

2. Στο πλαίσιο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης οργανώνεται και λειτουργεί ως ιδιαίτερο τμήμα του το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ).

 

α. Σκοποί του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης είναι ιδίως:

 

Ι. Η συλλογή και μελέτη φωτογραφιών με καλλιτεχνική αξία επωνύμων ή ανωνύμων δημιουργών του παρελθόντος, καθώς και η συλλογή φωτογραφιών σύγχρονων δημιουργών.

ΙΙ. Η δημιουργία οργανωμένου αρχείου.

ΙΙΙ. ο σχεδιασμός ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποβλέπουν την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στην τέχνη και την ιστορία της φωτογραφίας, αλλά και την επιμόρφωση του κοινού.

ΙV. Η διοργάνωση εκθέσεων Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

V. Η παραγωγή εκθέσεων.

VI. Η πραγματοποίηση εκδόσεων που προωθούν την τέχνη της φωτογραφίας.

 

β. Οι φωτογραφίες της συλλογής και κάθε είδους τεχνολογικός εξοπλισμός που αποκτήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 για λογαριασμό του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης αποτελούν περιουσιακά του στοιχεία και αποδίδονται σε αυτό.

 

γ. Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διευθύνεται από το Διευθυντή, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού για τέσσερα (4) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του.

 

α)α. Ο Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Ι. Σχεδιάζει τον καλλιτεχνικό, επιστημονικό και ερευνητικό προγραμματισμό του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους σκοπούς του.

ΙΙ. Εισηγείται θέματα κάθε είδους στην Εφορεία του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης προς λήψη απόφασης.

ΙΙΙ. Μεριμνά για την υλοποίηση των στόχων του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

IV. Εισηγείται για τον εμπλουτισμό της συλλογής, του αρχειακού υλικού, του εξοπλισμού, της βιβλιοθήκης του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

V. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

VΙ. Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία των τμημάτων του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

VII. Επιβλέπει τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

VIII. Ελέγχει την απόδοση του προσωπικού.

IX. Συνεργάζεται με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

 

β)β. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

 

Ι. Πτυχίο τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΙΙ. Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο (ιδίως στην ιστορία της φωτογραφίας ή της τέχνης, στη μουσειολογία, στη διαχείριση πολιτιστικών υποθέσεων) ή σημαντικό συγγραφικό, επιστημονικό έργο αναγνωρισμένο σε εθνικό και διεθνές επίπεδα.

ΙΙΙ. Πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή εμπειρία σε συντήρηση, ταξινόμηση, τεκμηρίωση μελέτη, έρευνα, προώθηση της Φωτογραφίας, σε Μουσείο Φωτογραφίας, σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, σε άλλο επιστημονικό ή ερευνητικό κέντρο και σε άλλους συναφείς φορείς με αντικείμενο τη φωτογραφία.

IV. Δημοσιεύσεις σε ζητήματα φωτογραφίας και τέχνης σε βιβλία και έγκυρα περιοδικά ελληνικά και ξένα.

V. Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας και επαρκώς μιας δεύτερης (μεταξύ της αγγλικής, ισπανικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, και ρωσικής).

 

δ. Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης εποπτεύεται από πενταμελή Εφορεία με τετραετή θητεία, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, ιστορικούς της φωτογραφίας, σημαντικούς φωτογράφους και εκπροσώπους του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου της χώρας. Στην Εφορεία συμμετέχει ένα μέλος ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το μέλος αυτό υποδεικνύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Στην περίπτωση που ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας της Εφορείας δεν έχει υποδειχθεί εκπρόσωπος, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Στην Εφορεία μετέχει και ο Διευθυντής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

 

ε. Ο κανονισμός του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης εγκρίνεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη της Εφορείας που τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

 

Με τον κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, η οικονομική του διαχείριση, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που περιέχει ειδικό κεφάλαιο για το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, οι θέσεις του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, τα καθήκοντά του, τα σχετικά με τις πειθαρχικές διώξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με τον κανονισμό ορίζονται επίσης το τμήματα, από τα οποία απαρτίζεται το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ο τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, καθώς και τα σχετικά θέματα με την προβολή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το είδος των δημοσιευμάτων. Μέχρι την έγκριση του κανονισμού τα της διοίκησης και λειτουργίας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.

 

στ. Συλλογές φωτογραφίας, άλλα αντικείμενα ή έργα τέχνης που σχετίζονται με τους σκοπούς του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και εισάγονται από το εξωτερικό, απαλλάσσονται από φόρους, τέλη και δασμούς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

 

ζ. Οι μεγάλης αξίας συλλογές, οι σημαντικής αξίας φωτογραφίες ή έργα τέχνης, που διορίζονται ή παραχωρούνται στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για τις ανάγκες του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να φέρουν σε εμφανές σημείο το όνομα του δωρητή ή του φορέα καθ' όλη τη διάρκεια της δημόσιας έκθεσής τους.

 

η. Με προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Τμήμα Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) του Υπουργείου Πολιτισμού, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατόχων ιδιωτικών συλλογών φωτογραφίας μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με την σύνταξη των συλλογών στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, την επέκταση των δραστηριοτήτων του και άλλα συναφή θέματα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και στο πλαίσιο των προγραμματικών αυτών συμβάσεων μπορεί να αυξάνονται μέχρι τον αριθμό επτά (7) τα μέλη της Εφορείας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Τα πρόσθετα μέλη μπορεί να προβλέπεται ότι είναι εκπρόσωποι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συλλέκτες που παραχωρούν τις συλλογές τους ή συνεργάζονται προγραμματικά με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

 

θ. Στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μεταβιβάζονται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση για τις ανάγκες του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης τα δικαιώματα του οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως προς τη χρήση του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αναγεννήσεως, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που παραχωρήθηκε στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη για τη στέγαση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/2018).

 

3. α. Επιτρέπεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου να τηρεί έντοκο λογαριασμό με τίτλο Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Αγορών Έργων τέχνης σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με επιτόκιο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, στον οποίο θα κατατίθενται αποκλειστικά χρηματικές δωρεές ή και χορηγίες για την αγορά από αυτή σημαντικών έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό των συλλογών της, με ιδιαίτερη έμφαση στα παλαιά. Αιρέσεις, όροι ή τρόποι που τίθενται από τους δωρητές ή χορηγούς θα γίνονται σεβαστοί, εφόσον αυτοί γίνονται δεκτοί από τη Διοικούσα Επιτροπή που θα διαχειρίζεται το λογαριασμό Η μη αποδοχή γνωστοποιείται στο δωρητή η χορηγό, προκειμένου να ανακαλέσει ή αναζητήσει τη δωρεά ή χορηγία, εφόσον το επιθυμεί.

 

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) ορίζεται, κάθε δύο έτη πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή που διαχειρίζεται τον παραπάνω λογαριασμό και λαμβάνει τις αποφάσεις για τις αγορές. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Η θητεία των μελών της επιτροπής μπορεί να ανανεώνεται. Στην επιτροπή αυτή μετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης και ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης ή με ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου, ο προϊστάμενος μουσειολογικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας της Τέχνης των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ένα ακόμη μέλος με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία. Για τις υπηρεσίες τους αυτές τα μέλη της επιτροπής δεν λαμβάνουν αμοιβή.

 

γ. Από της ισχύος του παρόντος νόμου μεταφέρονται αυτοδικαίως από τους λογαριασμούς του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο λογαριασμό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών από δωρεές ή και χορηγίες που έγιναν για το σκοπό που αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο και θα υπάρχουν αδιάθετα κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού. Η διαχείριση του παραπάνω λογαριασμού θα γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού, προμηθειών του Δημοσίου και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής και παρακολούθησης της διαχείρισης του λογαριασμού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου με απόφασή του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1079/1980 (ΦΕΚ 239/Α/1980), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου συνιστάται πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από το διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εγνωσμένη καλλιτεχνική πείρα ή είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σχετικού γνωστικού αντικειμένου.

 

Αν τέτοια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ως μέλη της καλλιτεχνικής επιτροπής διορίζονται άλλα πρόσωπα που διαθέτουν τα προσόντα αυτά. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής.}

 

4. Σε περίπτωση επιβολής φόρου κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς, με αντικείμενο κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης ο φόρος που αναλογεί μπορεί να καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε είδος με τη μεταβίβαση ίσης αξίας κινητών μνημείων ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Δημόσιο. Η αξία του κινητού καθορίζεται από ειδική εκτιμητική επιτροπή. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία, τα αρμόδια όργανα, τα μουσεία ή άλλους επιστημονικούς ή πολιτιστικούς φορείς στους οποίους κατατίθενται τα μνημεία ή άλλα πολιτιστικά αγαθά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ρυθμίζονται με την απόφαση της επόμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

5. α. Το 1% της συμβατικής δαπάνης κατασκευής δημόσιων κτιρίων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών διατίθεται για τη δημιουργία ή αγορά και τοποθέτηση εικαστικών έργων σε αυτό.

 

Ως εικαστικό έργο, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται κάθε έργο εικαστικής τέχνης ή περισσότερα έργα της ίδιας ή διαφορετικών εικαστικών τεχνών τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι κατηγορίες των δημόσιων κτιρίων, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δημιουργίας ή αγοράς και τοποθέτησης εικαστικών έργων στα δημόσια κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και η συγκρότηση και η λειτουργία των κατά περίπτωση αναγκαίων επιτροπών, στις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Από της ημερομηνίας ισχύος του παρόντος νόμου παύουν οι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του νόμου [Ν] 1854/1989.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.