Νόμος 2579/98 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

 

α) Των διατάξεων των άρθρων 1 (παράγραφοι 1 έως και 4), 2, 3 (παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 9), 4 (παράγραφοι 1, 5, 6, 7, 8, 10 και 11 περίπτωση γ' του άρθρου 17 του νόμου 2238/1994), 5 (παράγραφοι 7 8 και 9) για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 01-01-1997 και μετά.

 

β) Των διατάξεων των άρθρων 1 (παράγραφος 5), 3 (παράγραφοι 2, 11, 12, 13, 16 και 18), 4 (παράγραφοι 2, 3, 4, 9, 11 περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 17 του νόμου 2238/1994 και παράγραφοι 12, 13 και 14), 5 (παράγραφοι 5 και 6), 6 (παράγραφοι 5 και 6) για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 01-01-1998 και μετά.

 

γ) Των διατάξεων του άρθρου 3 (παράγραφοι 7, 8 και 10) για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 31-12-1997 και μετά.

 

δ) Των διατάξεων του άρθρου 15 (παράγραφοι 1, 2 και 3) από 01-01-1998 για όσους η διαχειριστική περίοδος έληξε την 31-12-1997 και για τους λοιπούς υπόχρεους από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου μετά την 31-12-1997.

 

ε) Των διατάξεων των άρθρων 15 (παράγραφος 4) και 16 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 7) από την 1η του μεθεπόμενου μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

στ) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.