Νόμος 2637/98 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεως της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 15 του νόμου 998/1979 μετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

{7. Οι Δασικές Αρχές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους, δύνανται να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί κ.λ.π.) καθώς και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες, κ.α.).}

 

2. Στο άρθρο 68 του νόμου 998/1979 μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

{3. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές και με φυλάκιση από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.