Νόμος 2725/99 - Άρθρο 107b

Άρθρο 107Β: Θέματα αφορώντα την Α2 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την αγωνιστική περίοδο 2006 - 2007 και εφεξής το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας πετοσφαίρισης διοργανώνεται και διεξάγεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Από την ίδια αγωνιστική περίοδο και εφεξής τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, των οποίων οι ομάδες πετοσφαίρισης ανέρχονται, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, μπορούν να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα αυτό, κατ' επιλογή τους είτε με τη μορφή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου (Τμήμα Ερασιτεχνών Πετοσφαιριστών) είτε του Τμήματος Αμειβομένων Πετοσφαιριστών αυτού.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 περιπτώσεις β' και γ' του άρθρου 108 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους πετοσφαιριστές των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Για την αγωνιστική περίοδο 2010 - 2011 σε κάθε αθλητικό σωματείο που εδικαιούτο συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.