Νόμος 4049/12 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα αθλοπαιδιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την αγωνιστική περίοδο 2010 - 2011 σε κάθε Τμήμα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και αθλητικό σωματείο που εδικαιούτο συμμετοχής στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 107Α του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την αγωνιστική περίοδο 2010 - 2011 σε κάθε Τμήμα Αμειβομένων Πετοσφαιριστών που εδικαιούτο συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 107Β του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την αγωνιστική περίοδο 2010 - 2011 σε κάθε αθλητικό σωματείο που εδικαιούτο συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, στο 25% του προϋπολογισμού και κατά κατώτατο όριο στις 100.000 €.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.