Νόμος 2730/99 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ένταξη των Ολυμπιακών Έργων στις στρατηγικές επιλογές χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος της Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα συνιστά έργο μείζονος εθνικής σημασίας που προάγει την αθλητική και οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της χώρας, συμβάλλει στην ορθολογική χωροταξική οργάνωση και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και αποβλέπει ιδίως:

 

α. Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας της χώρας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο και στον ευρύτερο μεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο.

 

β. Στην ανάδειξη της Αθήνας ως Μητροπολιτικής Πρωτεύουσας διεθνούς και ευρωπαϊκής ακτινοβολίας, κέντρου παροχής υπηρεσιών ποιότητας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τομείς αιχμής.

 

γ. Στη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών, πολιτιστικών, τουριστικών και κοινωνικών υποδομών που θα εξυπηρετούν τόσο την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όσο και το σύνολο της χώρας.

 

δ. Στην ανάδειξη συστήματος πόλων υπερτοπικής σημασίας που θα εξυπηρετούν ζωτικές λειτουργίες ολόκληρου του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας.

 

ε. Στην ανάδειξη, αποκατάσταση, βιώσιμη ανάπτυξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου μετώπου της πρωτεύουσας στο Σαρωνικό, ως υπερτοπικής ζώνης αθλητισμού, αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και σύγχρονων και ήπιων τουριστικών υποδομών.

 

στ. Στην προστασία, ανάδειξη και διατήρηση περιοχών φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής, καθώς και στην ανάδειξη και προβολή της ιστορικής, πολιτιστικής και αισθητικής φυσιογνωμίας της πόλης.

 

2. Στο άρθρο 15 του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Στο Παράρτημα της Α' ενότητας, μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2.1.1, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{- Δημιουργία Ολυμπιακού Χωριού στη θέση Λεκάνες Δήμου Αχαρνών, με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, το οποίο μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων Θα λειτουργήσει ως πρότυπος οικιστικός πυρήνας.}

 

β. Στο Παράρτημα της Α' ενότητας, στην πρώτη σειρά του δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 2.3, η φράση Στο Φαληρικό Όρμο με προσχώσεις μεγάλης κλίμακας αντικαθίσταται με τη φράση Στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας περιπτώσεως δ', όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), η φράση στον Πύργο Βασιλίσσης, στον Άγιο Κοσμά και στις Αλυκές Ανάβυσσου, όπου θα περιληφθούν και οι νέες εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου και οργάνωση λιμένων σκαφών αναψυχής για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε Θαλάσσια αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, αντικαθίσταται με τη φράση καθώς και στον Πύργο Βασιλίσσης και στην περιοχή του Αγίου Κοσμά.

 

γ. Στο Παράρτημα της Α' ενότητας, μετά την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.3, προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Για τα Ολυμπιακά Έργα.

 

Δημιουργία συστήματος πόλων υπερτοπικής σημασίας, στους οποίους χωροθετούνται Ολυμπιακά Έργα, καθώς και συμπληρωματικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι πόλοι αυτοί θα εξυπηρετούν μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων συνδυασμένες λειτουργίες αθλητισμού, τουρισμού - αναψυχής, κοινωνικών εξυπηρετήσεων και πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας:

 

Στο Φαληρικό Όρμο, στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Σταδίου Καραϊσκάκη, στο Φάληρο στη Θέση του Ιπποδρόμου, στον Άγιο Κοσμά, στο Ελληνικό, στην περιοχή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας , στην περιοχή του Κτήματος Βεΐκου στο Γαλάτσι, στην περιοχή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στο Γουδί, στη Δραπετσώνα, στο Μπρεκατσούλι - Πάτημα Ασπροπύργου, στο Σχιστό Κορυδαλλού, στο Ρέντη (Ελαιώνας), καθώς και στο Ριζάρι και στο Σχοινιά Μαραθώνα. Ο Ιππόδρομος μεταφέρεται σε νέο υπερτοπικό Ολυμπιακό πόλο στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

 

Για τα συμπληρωματικά και άλλα υποστηρικτικά έργα που θα χωροθετηθούν στις ανωτέρω περιοχές έχουν εφαρμογή οι διαδικασίες και λοιπές διατάξεις που αφορούν στα Ολυμπιακά Έργα.}

 

δ. Στο Παράρτημα της Α' ενότητας, στο τέλος της παραγράφου 2.4, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο ενδέκατο του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991), προστίθενται τα εξής:

 

{- Νέες μεταφορικές συνδέσεις για την εξυπηρέτηση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

- Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Νέου Ικονίου / Κερατσινίου με το δίκτυο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας.}

 

ε. Το διάγραμμα 1 Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας που περιλαμβάνεται στη Β' ενότητα, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο ενδέκατο του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991) και το άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα 1, στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθμίσεις.

 

n.2730.99.2Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.