Νόμος 2801/00 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997), προστίθενται νέα παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Επιτρέπεται η διασκευή ή η αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, στο όνομα επαγγελματιών αυτοκινητιστών, σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, με έδρα την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας του.

 

Οι ιδιοκτήτες των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, που κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θα θέσουν σε κυκλοφορία επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, ύστερα από διασκευή ή αντικατάσταση, δύνανται οποτεδήποτε το επιθυμούν να διασκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτό με ΕΔΧ αυτοκίνητο, με έδρα την έδρα του διασκευασθέντος ή αντικατασταθέντος.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασκευής ΕΔΧ αυτοκινήτου σε ΕΔΧ αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθορίζονται στην Β21336/462/16-07-1997 (ΦΕΚ 628/Β/1997) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 

Οι παράγραφοι 13 και 14 αναριθμούνται σε 14 και 15.

 

2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών.

 

Η δυνατότητα κυκλοφορίας των πιο πάνω φορτηγών αυτοκινήτων περιορίζεται εντός του νησιού, με δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων προς και από τα λιμάνια που συνδέονται ακτοπλοϊκώς.}

 

3. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1214/1998 (ΦΕΚ 286/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2669/1998 εφαρμόζεται και από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ή τη θυγατρική που θα ιδρύσει για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ και επεκτάσεις του. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα επιβάλλονται από ειδικώς εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των εταιρειών.

 

4. Οι διεθνείς άδειες οδήγησης, οι οποίες εκδόθηκαν από τις αλβανικές αρχές, ισχύουν ως έχουν και επί του ελληνικού εδάφους μέχρι την κύρωση από την Αλβανία της Σύμβασης της Βιέννης της 08-11-1968 και πάντως όχι πέραν της 31-07-2000.

 

5. Η θητεία των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που έληξε στις 18-01-2000 παρατείνεται από τη λήξη της με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της 31-12-2000.

 

6. Τα γεωγραφικά όρια διενέργειας μεταφορικού έργου με ΦΔΧ αυτοκίνητα του νόμου [Ν] 1073/1980 ισχύουν και για τα ΦΔΧ αυτοκίνητα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 531/1970.

 

7. Άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων που αφαιρούνται οριστικό χορηγούνται σε επαγγελματίες οδηγούς που απασχολούνται στην ίδια περιοχή, ως οδηγοί ΕΔΧ αυτοκινήτων τουλάχιστον δύο (2) έτη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.