Νόμος 2836/00 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας μεταξύ προσώπων που έχουν ειδική πείρα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.