Νόμος 2836/00 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία είναι ο διοριζόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ως Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία εκλέγει από τα μέλη του δύο Αντιπροέδρους. Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο χρηματιστήριο κατά κύρια απασχόληση. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον πρώτο (α') Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος του πρώτου Αντιπροέδρου, αναπληρώνεται από τον δεύτερο (β') Αντιπρόεδρο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.