Νόμος 2836/00 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία θα είναι τα μέλη του τελευταίου πριν την έκδοση του παρόντος νόμου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την 31-12-2002, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 46043/Β2340 (ΦΕΚ 99/Β/2000) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα διορίσει εντός διμήνου από την έκδοση του παρόντος νόμου, τα δύο επιπλέον μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. Μετά το διορισμό των δύο νέων μελών, εκλέγονται δύο Αντιπρόεδροι από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει μετά την έκδοση του παρόντος νόμου παραμένει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που υφίσταται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, που έχει διοριστεί με την υπ' αριθμόν 46043/Β2340 (ΦΕΚ 99/Β/2000) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3152/2003 (ΦΕΚ 152/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.