Νόμος 2836/00 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αξία και το μέσο ετήσιο εισόδημα, που προβλέπονται από την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 και αναπροσαρμόστηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 2166/1993, αυξάνονται από 10.000.000 δραχμές σε 50.000.000 δραχμές και από 1.500.000 δραχμές σε 7.000.000 δραχμές, αντίστοιχα.

 

2. Η αξία και το μέσο ετήσιο εισόδημα που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.