Νόμος 2867/00

Ν2867/2000: Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2867/2000: Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 273/Α/2000), 19-12-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Γενικές αρχές

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Διοίκηση του τομέα των τηλεπικοινωνιών

 

Άρθρο 3: Συγκρότηση, αρμοδιότητες λειτουργία και διοίκηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 4: Το προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

Κεφάλαιο Γ: Άδειες

 

Άρθρο 5: Γενικές Άδειες

Άρθρο 6: Ειδικές Άδειες

Άρθρο 7: Αριθμοδότηση και ραδιοσυχνότητες ραδιοεπικοινωνιών

 

Κεφάλαιο Δ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

 

Άρθρο 8: Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί

Άρθρο 9: Χρήστες

Άρθρο 10: Τερματικός Εξοπλισμός

 

Κεφάλαιο Ε: Κυρώσεις

 

Άρθρο 11: Ποινικές Κυρώσεις

Άρθρο 12: Διοικητικές Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις - Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικών Ταχυδρομείων

 

Άρθρο 13: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικών Ταχυδρομείων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-12-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.