Νόμος 2867/00 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 kg, των οποίων οι ιδιοκτήτες κατέχουν άδεια παραγωγού ή και πωλητή λαϊκών αγορών, εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/1980), εφόσον μεταφέρουν προϊόντα για πώληση στις λαϊκές αγορές.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών προσδιορίζεται η τεχνολογία και η ηλικία των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία θα ισχύει η παραπάνω ρύθμιση.

 

2. Το άρθρο 2 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των μεταχειρισμένων, με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και λεωφορείων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόννων, πριν από τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη Χώρα μας. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο υπόψη τεχνικός έλεγχος των παραπάνω κατηγοριών αυτοκινήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.