Νόμος 2947/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Θέματα Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως ισχύει σήμερα, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 καταργείται και οι περιπτώσεις στ' και ζ' αναριθμούνται ως περιπτώσεις ε' και στ'.

 

β. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 1, όπως αναριθμείται με το νόμο αυτόν, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στον Άγιο Κοσμά και την ευρύτερη περιοχή του, περιοχή υποδοχής του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας και των έργων υποστήριξής του.}

 

γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, μετά τις λέξεις Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου, προστίθενται οι λέξεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου Εθνικός.

 

δ. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση Ολυμπιακών αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από αίτηση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.}

 

ε. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας, στην περιοχή της Πλατείας Δημαρχείου Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή της Πλαζ Βουλιαγμένης. Για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού.}

 

στ. Οι πινακίδες Αθήνα - Ελευσίνα 2, Αθήνα - Πειραιάς 2 και Αθήνα - Κορωπί 3 του διαγράμματος 1:25.000 που συνοδεύει το άρθρο αυτό, αντικαθίστανται με νέες πινακίδες που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και στις οποίες απεικονίζονται και οι παραπάνω ρυθμίσεις.

 

n.2947.01.34

n.2947.01.35

n.2947.01.36

 

2. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999, όπως ισχύει σήμερα η φράση Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου αντικαθίσταται με τη φράση Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου.

 

β. Στο πέμπτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999, όπως ισχύει σήμερα, η φράση Για την περιοχή του Φαληρικού Όρμου, ο μέσος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,03 αντικαθίσταται με τη φράση Για την ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου, ο μέσος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,05.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 προστίθενται τα εξής:

 

{Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί επίσης να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.