Νόμος 3016/02 - Άρθρο 25a

Άρθρο 25Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των έργων των φορέων του άρθρου 18 του παρόντος ασκείται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Υπουργείων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών.

 

2. Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις κείμενες για κάθε κατηγορία δαπάνης διατάξεις. Τα δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των αρμόδιων φορέων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών κάθε δαπάνης. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, μετά από έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), διαβιβάζει τα σχετικά δικαιολογητικά στην Εταιρεία, προκειμένου να προβεί στην έκδοση του σχετικού τίτλου για την πληρωμή των δικαιούχων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 41 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.