Νόμος 3044/02 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) προστίθενται παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 ως εξής:

 

{10. Ιδρύονται οι κατωτέρω είκοσι πέντε φορείς διαχείρισης με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των αντίστοιχων προστατευόμενων περιοχών. Η χωρική αρμοδιότητα κάθε φορέα εκτείνεται εντός των ορίων που καθορίζονται με διακεκομμένη γραμμή, στους αντίστοιχους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:50.000 και προκειμένου για τους Φορείς Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου - Βορείων Σποράδων και Οροσειράς Ροδόπης σε κλίμακα 1:100.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των οποίων αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται μαζί με την παρούσα διάταξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

1) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου.

2) Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς.

3) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

4) Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

5) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα.

6) Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης.

7) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου - Βορείων Σποράδων.

8) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.

9) Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.

10) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων.

11) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

12) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς.

13) Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου.

14) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

15) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

16) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

17) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

18) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

19) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

20) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.

21) Φορέας Διαχείρισης Στενών και εκβολών Καλαμά και Αχέροντα.

22) Φορέας Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού.

23) Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

24) Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας.

25) Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των φορέων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τροποποιούνται ή να υπάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή τους και άλλες περιοχές από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1)α του παρόντος άρθρου.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ζώνες προστασίας εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, καθώς και οι αναγκαίοι για την προστασία των περιοχών γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται, για τους φορείς της παραγράφου 10 ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4)α.

 

13. Για τη φύση, την εποπτεία, το σκοπό, τις αρμοδιότητες, τη διοίκηση, τους πόρους, τη στελέχωση, τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τα σχέδια διαχείρισης των φορέων διαχείρισης της παραγράφου 10, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, καθώς και οι διατάξεις του νόμου 1739/1987.}

 

2. Η περίπτωση β' του άρθρου 17 του νόμου 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Καταγράφει, ταξινομεί, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί το έργο και τις δραστηριότητες των φορέων διαχείρισης που συνιστώνται κατά το άρθρο 15 του νόμου αυτού, εισηγείται στα αρμόδια Υπουργεία τα γενικότερα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και κατανέμει πόρους στους φορείς διαχείρισης για την εκπλήρωση του σκοπού τους.}

 

3. Στην περίπτωση 22 του πίνακα που ακολουθεί το εδάφιο Α.1.1.γ του Δεύτερου Κεφαλαίου (Α' Στάδιο) του Α' παραρτήματος του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002) και στην περίπτωση 17 του πίνακα που ακολουθεί το εδάφιο Β.1.1.β.ε. του Δεύτερου Κεφαλαίου (Α' στάδιο) του Α' παραρτήματος του ίδιου διατάγματος, διαγράφονται οι λέξεις ΒΙΟΤΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA κ.λ.π.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.