Νόμος 3044/02

Ν3044/2002: Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητος υπουργείου περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3044/2002: Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητος υπουργείου περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, (ΦΕΚ 197/Α/2002), 27-08-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Μεταφορά του συντελεστή δόμησης

 

Άρθρο 1: Έννοια

Άρθρο 2: Τίτλος δικαιώματος

Άρθρο 3: Βαρυνόμενα ακίνητα

Άρθρο 4: Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Άρθρο 5: Έννοια και περιορισμοί που ισχύουν για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο

Άρθρο 6: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Άρθρο 8: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) και συμπλήρωση διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις του νόμου 2508/1997, πολεοδομικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις διατάξεων χρήσεων γης

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Οργάνωση Υπηρεσιών Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις Β' Κεφαλαίου

Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Ένωση για την αντισεισμική προστασία των κρατών - μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου

Άρθρο 21: Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-08-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.