Νόμος 3050/02

Ν3050/2002: Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3050/2002: Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 214/Α/2002), 13-09-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση λογαριασμού αγροτικής εστίας

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός - Δικαιούχοι

Άρθρο 2: Πόροι του λογαριασμού αγροτικής εστίας - τρόπος είσπραξης εισφορών

Άρθρο 3: Διαχείριση - Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής

Άρθρο 4: Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες

Άρθρο 5: Σύσταση - Μεταφορά - Διάρθρωση θέσεων

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 6: Προσδιορισμός έννοιας κύριου επαγγέλματος - Εποχική απασχόληση αγροτών

Άρθρο 7: Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών

Άρθρο 8: Διαδοχική ασφάλιση - Χορήγηση εξόδων κηδείας

Άρθρο 9: Θέματα Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων - Ασφάλιση σύμβασης έργου

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 10: Ασφαλιστικές διατάξεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 11: Θέματα Ταμείων Τύπου

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-04-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.