Νόμος 3050/02 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μειώνονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του νόμου 2676/1999, τα πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις των οφειλόμενων εισφορών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31-12-1999, κατά 80%, εφόσον αυτές καταβληθούν εφάπαξ και κατά 50% εφόσον ρυθμιστεί η εξόφλησή τους σε δόσεις, με την προϋπόθεση της παράλληλης συνολικής ρύθμισης ή εξόφλησης και των τυχόν λοιπών οφειλών από 01-01-2000 και εφεξής, σύμφωνα με τα άρθρα 51, 52, 53, 54 και 55 του νόμου 2676/1999.

 

2. Τα ποσοστά απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν:

 

α) για τους εργοδότες των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων ανέλεγκτων μέχρι 31-12-1999, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση, προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός έξι (6) μηνών από την πρώτη (1η) του επόμενου μήνα της ισχύος της σχετικής διάταξης και υπαχθούν στη ρύθμιση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή των σχετικών πράξεων επιβολής,

 

β) για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31-12-1999 και

 

γ) για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.

 

3. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι εργοδότες:

 

α) που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 24 του νόμου 2874/2000, του άρθρου 25 του νόμου 2874/2000, των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 88 του νόμου 2676/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2747/1999, του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2747/1999, καθώς και τυχόν άλλων ευνοϊκών διατάξεων,

 

β) πάσης φύσεως αυθαίρετων κτισμάτων και ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις νόμων περί μειώσεως ημερών απασχόλησης ή εισφορών.

 

4. Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειάς της αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις.

 

Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθμιση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51, 52, 53, 54 και 55 του νόμου 2676/1999, όπως θα ισχύσουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.